M e t h y l p h e n i d a t emethylphenidate

The Ritalin Kid
The Good Drug Guide
Methylphenidate (Ritalin)
Methylphenidate and drug abuse risk
Is methylphenidate (Ritalin, Concerta, etc) like cocaine?


e-mail
info@methylphenidate.com